உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் வைரஸ்? (Virus on smartphone)

ஒரு ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால்,இருந்த இடத்தில் இருந்தே எல்லா வேலைகளையும் செய்யலாம்.அதேநேரம் வைரஸ் அச்சுறுத்தலும்(Virus on smartphone) இருக்கிறது.

Read more