புத்துணர்வு தரும் சிறுபயிற்சிகள் (Warm up routine)

அன்றாடம் நாம் உண்ணும் உணவு எவ்வளவு அவசியமோ, அதே போல  உடலை உறுதியாக்க சில உடற்பயிற்சிகளும் (Warm up routine) மிகவும் அவசியம்.

Read more