உடல் எடை அதிகரிக்க செய்யும் உணவுகள் (Weight gain)

உடல் எடையைத் தேற்றுவது (Weight gain) குழந்தைப் பருவம் முதலே இருக்க வேண்டியது அவசியம்.இல்லையேல் எப்போதும் மெலிந்த தேகம் நிலைத்து விடும்.

Read more