தேங்காயின் தெரியாத அற்புதம் ( Wonderful coconut)

உடல் இயக்கத்துக்குத் தேவைப்படும் அனைத்துச்சத்துகளும் தேங்காயில் (Wonderful coconut) உள்ளன.அதன் பால்,எண்ணெய்யும் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது.

Read more