தைராய்டை குணமாக்கும் யோகாசனங்கள் (Yoga for Thyroid)

யோகப்பயிற்சிகள்(Yoga for Thyroid) தைராய்ட் சுரப்பிகளின் செயல்களைச் சீராக்குகின்றது. தவிர உடற்சக்தியை அதிகரித்து மன அழுத்தத்தைக் குறைகின்றது.

Read more