இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கும் யோகா (Yoga to regulate blood pressure)

அதிக கொழுப்பு உணவுகளால்  ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும்.இரத்த அழுத்தத்தை  யோகாபயிற்சிகள் (Yoga to regulate blood pressure) மூலம் சீராக்க முடியும்.

Read more